Paris 20th COGI World Congress
Paris, France
December 4-7, 2014
 
Vienna 18th COGI World Congress
Vienna, Austria
October 2-27, 2013
Macau19th COGI World Congress
Macau, China
February, 20-23, 2014
singapore 16th COGI World Congress
Singapore
July 19-22, 2012
Lisbon17th COGI World Congress
Lisbon, Portugal
Novmber 8-11, 2012
paris114th COGI World Congress
Paris, France
November 17-20, 2011
Hainan15th COGI World Congress
Hainan, China

December 8-11, 2011
Beijing12th COGI World Congress
Beijing, China

November 12-15, 2009
berlin113th COGI World Congress
Berlin, Germany

November 4-7, 2010
shanghai10th COGI World Congress
Shanghai, China

November 8-11, 2007
Paris211th COGI World Congress
Paris, France

November 27-30, 2008
Athens8th COGI World Congress
Athens, Greece

April 14-17, 2005
barcelona9thCOGI World Congress
Barcelona, Spain

March 22-25, 2007
lasvegas5th COGI World Congress
Las Vegas, USA

June 3-6, 2004
Bangkok7th COGI World Congress
Bangkok, Thailand

November 25-28, 2004
washington3rd COGI World Congress
Washington D.C. USA
June 20-23, 2002
Berlin24th COGI World Congress
Berlin, Germany

April 24-27, 2003
Prague1st COGI World Congress
Prague, Czech Republic
October 28-31, 1999
Paris32nd COGI World Congress
Paris, France
September 6-9, 2001